Notas de prensa en Quechua

Lima - agosto 15, 2022

ISKAY KAQ HINALLATAQ QALLARIQ KAQ SALAKUNAM AUDIENCIATA RUWACHINQAKU

Tribunal Constitucionalpa Iskay kaq hinallattaq Qallariq kaq wasin ukukunapim audienciata ruwachinqaku kay miércoles 17 hinallataq viernes 19 punchawkuna agosto killapi, chaypim qatipaykunqaku 80 constitucional mañakukunata.

Iskay kaq wasi ukutam umallichkan magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse, paywanmi huñunakuchkanku Francisco Morales Saravia hinallataq Helder Domínguez Haro magistradokuna. Audienciatam ruwachinqaku miércoles 17 punchaw agosto killa 10:15 a.p. Chaypim qatipanqaku 40 constitucional mañakuykunata

Qallariq kaq wasi ukutañataqmi umallichkan magistrado Manuel Monteagudo Valdez, paywanmi huñunakuchkanku, Luz Pacheco Zerga hinallataq Cesar Ochoa Cardich magistradokuna. Audienciatam ruwachinqaku viernes 19 punchaw agosto killa 09 a.p. Chaypim qatipanqaku 40 Constitucional mañakuykunata.

Iskaynin audienciakunatam internetnintakama ruwachinqaku, abogadokunañataqmi rimariykunankupaq mañakunanku mesa de partesnintakama, ventanilla jurisdiccional hinallataq administrativantakama Página web nisqaman yaykuykuspa, chaypim saqitamunaku correo electronicota hinallataq celularninkupa yupayninta.